The basic principles discussed here are without scale.

Fakt-Check - Fact check - Veite proef

EN             AFR

Kurz und bündig:

 Wie ich das Lernen verstehe -> Lernprozeß-Karte

Die Essenz meiner Arbeit als Haken-Liste -> NdF

Links zu weiteren Themen und Materialien -> Links

Eine Wachstums-Karte meiner Arbeit -> Karte


Zurück nach oben  

---------------------------------------------

Fact-check

DE            AFR

The short and sweet of it:

How I understand learning to function -> Lernprozeß-Karte

The essence of my hard work as a hook list -> NdF

Links to other themes and material -> Links

A growth-map of my work -> Karte


Back to top  

---------------------------------------------

Afrikaans Patroonplaat 2

DE            EN

Kort en kragtig:

Hoe ekverstaan `n mens leer -> Lernprozeß-Karte

Die essensie van my werk -> NdF

Skakels na ander themas en materiaal -> Links

`n Groei-kaart van my werk -> Karte


Terug boontoe  

---------------------------------------------